Premis Sant Blai

 

A la dècada dels anys 50 la Societat Catalana d’Otorinolaringologia va crear uns premis anuals. Per tal de donar un nom a aquests premis es va pensar inicialment en fer servir el nom d’alguna de les personalitats de la especialitat d’aquella època (Sunyer, Botey o Sojo). Després de uns anys de dubtes, es va optar per un valor més segur, és a dir el del patró de la nostra especialitat: Sant Blai.

Quan parlem d’aquests premis no podem oblidar el seu principal promotor i secretari: Antoni Campmajó (1927-1986). L'any 1984, en motiu de la celebració de les noces d'argent dels premis, es va editar un article original del Dr. Campmajó sobre la tradició popular a la nostre especialitat. Donada la seva originalitat ens ha semblat interessant la seva reproducció íntegra i original (en castellà) del mateix. Cal destacar també el que ha estat secretari des de 1986  fins el 2001 i que ha aconseguit mantenir viu l'esperit d'aquests premis fins avui: Miquel Moragas i Lluís. El primer premi que es va concedir va ser a l’any 1959 als doctors Capella, Ciges i Vergés amb el treball titulat: "Glomus Jugulare". 

En data 10 de gener de 2002, s'aproven les darreres modificacions dels premis, en passar d'un sol tema inèdit a tres premis diferents (millor publicació, millor comunicació en reunions de la Societat i Premi Fundació García-Ibàñez) en un intent d'incrementar la participació.

Els diferents premis i autors concedits des d'aleshores es poden veure aquí: Històric Premis Sant Blai

 

 

Premi a la millor publicació feta en el darrer any natural (revista científica estrangera o nacional)

 

BASES

Podran optar al premi tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres especialitats sempre que el primer firmant del treball sigui soci de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial.

El premi s'atorgarà a la millor publicació (acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat), realitzada en el darrer any natural.

Es remetran dos originals del treball en format paper i un altre en format electrònic, en català o castellà, adreçats al Secretari de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial per correu convencional o  electrònic a l’adreça de la Web de la Societat. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 15 de gener de l’any corresponent.

La quantia del premi serà de 500 euros. A criteri del Jurat es podran atorgar Diplomes de Menció. El premi s’adjudicarà dins de la sessió ordinària de la Societat corresponent al mes de febrer.

El premi serà concedit per la votació del Jurat compost pel President de la Societat, el Secretari, i quatre membres més escollits per la Junta Directiva de la Societat en base a criteris científics.

El veredicte del Concurs serà comunicat oportunament als guanyadors. El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-lo en la seva dotació en posteriors convocatòries.

La Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial es reserva el dret de difusió del treball premiat pels mitjans que consideri oportuns.

El fet de participar en aquest Concurs suposa admetre les seves condicions i clàusules.

La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació d’algun apartat sense alterar, en essència, les bases actuals.

Premi a la millor comunicació del darrer any natural (Sessió ordinària o Forana)

 

BASES

Podran optar als premis tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres especialitats sempre que el primer firmant de les comunicacions sigui soci de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial

El premi s’atorgarà a la millor comunicació presentada en el darrer any natural, tant a les sessions ordinàries de la Societat com a la seva Reunió Forana.

La quantia del premi serà de 500 euros. A criteri del Jurat es podran atorgar Diplomes de Menció. El premi s’adjudicarà dins de la sessió ordinària de la Societat corresponent al mes de febrer.

El premi serà concedit per la votació del Jurat compost per la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial, basant-se en criteris de qualitat científica i de presentació.

El veredicte del Concurs serà comunicat oportunament als guanyadors. El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni ajornar-lo en la seva dotació en posteriors convocatòries.

El fet de participar en aquest Concurs suposa admetre les seves condicions i clàusules.

La Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial es reserva el dret de difusió del treball premiat pels mitjans que consideri oportuns.

La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació d’algun apartat sense alterar, en essència, les bases actuals.

Premi Fundació García-Ibàñez

 

LA FUNDACIÓ GARCÍA-IBÀÑEZ, CONCEDIRÀ ANUALMENT I COINCIDINT AMB LA CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT BLAI UN PREMI ESPECIAL DIRIGIT A UN TEMA ORIGINAL SOBRE OTOLOGIA I OTONEUROLOGIA REALITZAT EN L'ÀMBIT DE L'OTORINOLARINGOLOGIA CATALANA.

BASES

Podran optar al premi tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres especialitats sempre que el primer firmant sigui soci de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial

Els treballs no poden haver estat publicats, però sí que poden haver estat comunicats, tant a la Societat Catalana d’Otorinolaringologia com en d’altres societats científiques, però sempre dins de l’àmbit de l’otologia o l’otoneurologia.

L’extensió dels treballs no serà superior als 40 folis a doble espai i una sola cara. Es remetran dos originals del treball en format paper i un altre en format electrònic. La redacció pot ser tant en català com en castellà.

La quantia del premi serà de 1.000 euros. A criteri del Jurat es podran atorgar Diplomes de Menció. El premi s’adjudicarà dins de la sessió ordinària de la Societat corresponent al mes de febrer.

El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 15 de gener de l’any corresponent.

Cal que els treballs tinguin un lema d’encapçalament i es remetran en sobre tancat independent els noms i cognoms, adreça i telèfon del concursant. Els originals seran adreçats al Secretari de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial per correu convencional o electrònic a l’adreça del Web de la Societat.

El premi de serà concedit per la votació del Jurat compost pel President de la Fundació Garcia-Ibàñez, el president i secretari de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial, dos membres més escollits per la Junta Directiva de la Societat Catalana i dos per la Fundació García-Ibàñez, en base a criteris científics.

El veredicte del Concurs serà comunicat oportunament als guanyadors. El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni ajornar-lo en la seva dotació en posteriors convocatòries.

La Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial i la Fundació García-Ibañez es reserven el dret de difusió del treball premiat pels mitjans que consideri oportuns.

El fet de participar en aquest Concurs suposa admetre les seves condicions i clàusules.

La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació d’algun apartat sense alterar, en essència, les bases actuals.