Grups de treball

Oncología de cap i coll

Desde la SCORL s'ha impulsat la formació de un grup de treball en oncología de cap i coll dins la estructura de la nostra societat.

Aquest grup de treball neix com una cooperació, desinteressada i sense ànim de lucre, entre metges especialistes en ORL, socis de la SCORL avessats al tractament d’aquesta patología.

Objectiu: Fomentar la docència, la col.laboració entre diferents pofessionals, i la divulgació, dins la nostra societat, de la patología oncológica de cap i coll.

Estructura del grup:
President del grup: Prof. Miquel Quer Agustí.
Secretari del grup: Dr. David Virós Porcuna.
Vocals: Socis de la SCORL dels diferents hospitals que tracten la patologia oncològica de cap i coll.

Aquest grup està sotmés als estatus de la SCORL. La renovació de la seva estructura s'efectuarà cada 2 anys.