Aplicación clínica de las prótesis acústicas
Festivitat de San Blai.
1 de Febrer de 1964.

9,30 nit.:Sopar de confraternitat al Restaurant "La Rotonda".
2 de Febrer de 1964
Adjudicació del premi "Francisco de Sojo Batlle,1964"
Tema "Aplicación clínica de las prótesis acústicas"
Guanyador: Tomás Tarragó


Tribunal: President: Prof. Dr. D. Fernando Casadesús, Vocales: Dr. J. Abelló Roset, Dr. J.M. Torrents Terres, Dr. A. Pinart Revoltós, Secretari: Dr. A. Campmajó Tornabell.

12 h: Conferéncia sobre el tema "Psicología diferencial de los sexos" per el Dr. E. Cerdá Secretari de la Sociedad Española de Psicología en Barcelona.
1h: Aperitiu d´ honor.

3 de febrer de 1964
10,30 h: Solemne ofici cantat
Església San Jaume del Carrer Ferran