MILLOR PUBLICACIÓ DE L’ANY:
J. Mullol i cols: Cyclooxygenase 1 and cyclooxigenase 2 expression is abnormally regulated in human nasal polyps

MILLOR COMUNICACIÓ DE L’ANY:

J. Verges i cols: Atresia de coanes: La nostra experiència

PREMI FUNDACIÓ GARCIA-IBÀÑEZ:

Dessert

ATRESIA DE COANES : LA NOSTRA EXPERIENCIA.

J. Verges, J. Moran, J.R.Gras, M. Costey, L. Gañan, K. Kolantzac, J.M.Fabra.
Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Presentem un breu repàs anatòmic, etiològic i epidemiològic de l’atresia de coana, així com de les seves presentacions clíniques més freqüents. El tractament d’aquestes lesions es quirúrgic; aportem una revisió bibliogràfica i la nostra experiència en una sèrie de 11 pacients, dels que únicament sis foren operats, tots sis per via endonasal.
Puntualitzarem diferents temes relativament polèmics: via d’abordatge quirúrgica d’elecció, utilitat dels penjolls posteriors de mucosa, utilitat dels tutors i el seu eventual temps de permanència, i, per últim, els criteris d’edat en la indicació quirúrgica.

Cyclooxygenase 1 and cyclooxigenase 2 expression is abnormally regulated in human nasal polyps

J. Allergy Clin Immunol 2002, 109: 824-830

MULLOL J., JC FERNANDEZ-MORATA, J. ROCA-FERRER, L. PUJOLS, A XAUBET, P. BENÍTEZ, C. PICADO.

Introducció:
Hi ha prou evidencies avui en dia de que una alteració en el metabolisme de les prostaglandines pot estar relacionada amb la patogenia de la poliposi nasosinusal. Les prostaglandines son sintetitzades per l’enzim cicloxigenasa (Cox), de la que n’hi ha dues isoformes: una d’expressió constitutiva (Cox-1) i una altre d’induïble per estímuls proinflamatoris (Cox-2).

Objectiu:
La finalitat d’aquest estudi fou investigar la regulació de la Cox-1 i la Cox-2 en els pòlips nasals en comparació a la mucosa nasal sana.

Metodologia:
S’estudiaren explants cultivats de pòlips nasals i de mucosa nasal sana provinents de pacients operats respectivament de polipectomia i de cirurgia nasal funcional. En aquests explants s’analitzà, tant a nivell basal com induït per citoquines proinflamatòries, l’expressió dels gens i les proteïnes de Cox-1 i Cox-2 mitjançant una tècnica semiquantitativa de la reacció en cadena de la polimerasa (RCP) i immunoblot (Western blot), respectivament.

Resultats:
Espontàniament, l’expressió del gen (ARNm) de la Cox-1 es regulà a l’alta en mucosa nasal cultivada però no en pòlips nasals. També espontàniament, el gen de la Cox-2 es regulà a l’alta però de una forma retardada (a les 24 hores) en comparació a la mucosa nasal sana (a les 6 hores). Finalment, l’estimulació dels explants amb citoquines proinflamatòries (IFN-g , IL-1b , i TNF-a ) també provocà una inducció més ràpida de l’ARNm i proteïna de Cox-2 en la mucosa nasal sana (1 hora) que en els pòlips nasals (4 hores).

Conclusions:
Aquests resultats reforcen encara més el concepte de que el metabolisme de les prostaglandines intervé en la patogenia de les malalties nasals inflamatòries, suggerint a la vegada que una alteració en la regulació dels enzims Cox-1 i Cox-2 pot ser de capital importància en la formació de pòlips nasals.