Detall activitat

Reunió Forana SCORL
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
DIvendres 17 de maig de 2024 | sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Hospital de Manresa

La Cula s/nº

Manresa

Divendres, 17 de maig de 2024 | 09:30 - 14:30
09:30 - 14:30
Reunió forana > Hospital de Manresa -